MARXA BÀSICA CONTRA L´ATUR I LA PRECARIETAT

RENDA BÀSICA JA!

Una altra vegada sortim al carrer, una altra vegada, sí, per la Renda Bàsica, contra l’atur i la precarietat, per emplenar els camins de reivindicacions i de lluita perquè, ja està bé que la pobresa continuï afectant cada vegada a més persones! Convoquem, des de la Marea Bàsica, una Marxa per la Dignitat per arribar a Madrid el dissabte 24 de març de 2018 amb la finalitat d’exigir la fi de la precarietat en la que ens fan sobreviure i per l’establiment de la Renda Bàsica. Fem una crida a la unitat d’acció contra la pobresa i per un canvi de model.

Davant la necessitat imperiosa de la pobresa extrema exigim la reivindicació urgent de que es compleixi d’immediat la CARTA SOCIAL EUROPEA, per tal d’atendre la pobresa imminent de a qui no arriben les prestacions i per a que no hi hagi pobres per decret, ja que com, s’estableix en aquest tractat, cap prestació ni pensió, contributiva o no, pot estar per sota del llindar de pobresa, establert a dia d’avui en 674 euros mensuals. La RENDA BÀSICA és necessària, essent suficient (el llindar de la pobresa – 674 euros), incondicional, individual i universal. Sense aquestes característiques no és Renda Bàsica, és una altra cosa.

És possible i és necessària la RB per tal d’evitar el xantatge d’acceptar feines precàries a qualsevol preu. Reivindiquem d’aquesta manera una feina digna. Això ens permetrà recuperar el poder salarial revocant les successives reformes laborals. Pobre no és la paraula “pobre”, per això no es pot esmicolar la pobresa en diversos tipus per enganyar, com s’enganya amb les estafes bàsiques que s’anuncien i debaten com rendes mínimes, garantides o, mal anomenades, “bàsiques”, sempre per sota del llindar de la pobresa per crear pobres per decret llei. Pretenem que totes les persones puguem sobreviure i desenvolupar les nostres capacitats en un model de tolerància i llibertat.

Des d’aquesta lluita unim altres drets com ho són la sanitat, l’educació, l’habitatge, els drets laborals, per no haver de caure en la precarietat social i en la pobresa laboral (treballadors que són pobres per sous infames) i, per tant, eradicar l’exclusió social. Per aconseguir de manera efectiva el repartiment del treball i un ple desenvolupament de la nostra llibertat individual.

Fem una crida a una resposta no violenta contra les retallades del govern a la sanitat i l’educació públiques i a fer que els diners públics siguin pels serveis socials de totes i tots i que es distribueixi la riquesa a les persones quan el treball és substituït cada vegada més per les noves tecnologies i la robotització en la indústria i en el sector dels serveis. És el poble qui ha de tenir a la seva disposició els diners que ens corresponen i que no es posi a disposició de beneficis bancaris-rescats (60.000 milions d’euros a fons perdut); subvencions a empreses i als terratinents que porten la meitat dels pressupostos a mans del més rics i contractacions amb diners públics a grans empreses privades alimentant els circuits de la corrupció.

Fem una crida a plataformes, col·lectius, sindicats i altres organitzacions socials per a unir-nos en la lluita entre els qui tenen feina i els que no en tinguin, en un compromís mutu de mobilització social i de solidaritat. Unir la lluita de la feina digna a la Renda Bàsica i altres drets socials per a recuperar la il·lusió en la defensa dels drets de totes i tots, per acabar amb l’exclusió i que serveixi de punt de suport per a les transformacions necessàries amb les que siguem capaços de construir una societat més justa, més lliure, equitativa i més igualitària i democràtica exigint honestedat en la política i en l’economia, en contra de les retallades socials, en contra de la llei mordassa i les privatitzacions dels serveis públics. Per la Renda Bàsica, el treball digne i els drets socials.

La lluita segueix. Una altra vegada les Marxes en marxa!

(Moltes Gràcies a Helena Aige de Joves en Acció de Lleida per la traducció… 🙂 )

cropped-pegatina-rb-3-bl-neg.jpg

 

MARCHA BÁSICA CONTRA EL PARO Y LA PRECARIEDAD

¡RENTA BÁSICA YA!

 

Otra vez salimos a la calle, otra vez, sí, por la Renta Básica, contra el paro y la precariedad, para llenar los caminos de reivindicaciones y de lucha porque ¡ya está bien de que continúe la pobreza afectando cada vez a más personas! Convocamos desde la Marea Básica una Marcha de la Dignidad para llegar a Madrid  el sábado 24 de marzo con el fin de exigir el fin de la precariedad en  la que nos hacen sobrevivir y por el establecimiento de la Renta Básica. Hacemos un llamamiento a la unidad de acción contra la pobreza y por un cambio de modelo.

 

Ante la necesidad imperiosa de la pobreza extrema exigimos la reivindicación urgente de que se cumpla de inmediato la CARTA SOCIAL EUROPEA, para atender la pobreza inminente de a quienes no llegan las prestaciones y para que no haya pobres por decreto, ya que como se establece en este tratado ninguna prestación ni pensión, contributiva o no, pueda estar por debajo del umbral de la pobreza, establecido al día de hoy en 674 euros mensuales. La RENTA BÁSICA es necesaria, siendo suficiente (el umbral de la pobreza – 674 euros); incondicional, individual y universal. Sin estas características no es Renta Básica,  es otra cosa.

 

Es posible y es necesaria la RB para evitar el chantaje de aceptar empleos precarios a cualquier precio.  Reivindicamos de esta manera el empleo digno. Esto nos va a permitir recuperar el poder salarial derogando las sucesivas reformas laborales. Pobre no es la palabra “pobre”, por eso no se puede desmenuzar la pobreza en diversos tipos para engañar, como se engaña con las estafas básicas que se anuncian y debaten como rentas mínimas, garantizadas o mal llamadas “básicas”, siempre por debajo del umbral de la pobreza para crear pobres por decreto ley. Pretendemos que todas las personas podamos sobrevivir y desarrollar nuestras capacidades en un modelo de tolerancia y libertad.

 

Desde esta lucha unimos otros derechos como son la sanidad, la educación, la vivienda, los derechos laborales, para no tener que caer en la precariedad social y en la pobreza laboral (trabajadores que son pobres por sueldos infames) y, por lo tanto, erradicar la exclusión social. Para lograr de manera efectiva el reparto del empleo y un pleno desarrollo de nuestra libertad individual.

 

Hacemos un llamamiento a una respuesta no-violenta contra los recortes del gobierno a la sanidad y educación públicas y hacer que el dinero público sea para los servicios sociales de todas y de todos y que se redistribuya la riqueza a las personas cuando el empleo es sustituido cada vez más por las nuevas tecnologías y la robotización en la industria y en el sector servicios. Es el pueblo quien ha de tener a su disposición el dinero que nos corresponde y no que se ponga a disposición de beneficios bancarios-rescates (60.000 millones de euros a fondo perdido); subvenciones a empresas y a los terratenientes que llevan la mitad de los presupuestos a manos de los más ricos y contrataciones con dinero público a grandes empresas privadas alimentando los circuitos de la corrupción.

 

Hacemos un llamamiento a plataformas, colectivos, sindicatos y otras organizaciones sociales para unirnos en una lucha entre quienes tienen trabajo y quienes no lo tengan, en un compromiso mutuo de movilización social y de solidaridad. Unir la lucha del empleo digno a la Renta Básica y demás derechos sociales para recuperar la ilusión en la defensa de los derechos de todas y de todos, para acabar con la exclusión y que sirva de punto de apoyo para las trasformaciones necesarias con las que seamos capaces de construir una sociedad más justa, más libre, equitativa y más igualitaria y democrática exigiendo honestidad en la política y en la economía, contra los recortes sociales, contra la ley mordaza y las privatizaciones de los servicios públicos. Por la Renta Básica, el empleo digno y los derechos sociales.

 

         La lucha sigue. Otra vez  las Marchas en marcha.

COLABORA CON LA MARCHA BÁSICA AQUÍ: ES25 3035 0267 37 2670030862

 

Please follow and like us:
Email
Facebook
Facebook
YouTube
Google+
Google+
http://mareabasica.es/manifest-marxa-basica-en-catala/